Over Ons

Wat is Entree?

Entree is een koepelorganisatie die jeugdhuizen en jongeren in Brussel ondersteunt.

* En·tree (de; v; meervoud: entrees)
~ plaats door welke men binnengaat
~ nadert, plaats waar iets begint
~ toegang (hier, tot het paradijs)


Wat doet Entree?

Entree zet haar deuren open voor jongeren in Brussel.

Door individuen en collectieven ruimte en ondersteuning te bieden, wilt Entree ontmoetingen in de stad stimuleren.


Wat heeft Entree te bieden?

Entree wil de verschillende jeugdhuizen die ze ondersteunt openstellen en samen met de jongeren activeren. Op elke locatie is er een aanspreekpunt dat mee activiteiten opzet, ondersteunt en aanmoedigt. 

Via haar muziek- en sportaanbod kunnen jongeren zich op een laagdrempelige manier uitdrukken en bewegen. Daarnaast organiseert Entree zelf een resem events zoals vormingen, een jaarlijks weekend en een eigen festival…  


Wat is een Brussels jeugdhuis?

Een Brussels jeugdhuis staat voor


Integriteitsbeleid

Bij de Brusselse jeugdhuizen en Entree is het essentieel om ruimte te bieden voor experiment en zelfontwikkeling. Open communicatie en heldere afspraken staan daarbij centraal. Een algemeen bewustzijn rond respect voor elkaars grenzen en de gevaren van alcohol- en drugsgebruik is belangrijk op alle evenementen en plekken die wij ondersteunen. Om te zorgen voor dit bewustzijn, zijn er enkele centrale waarden die gedragen moeten worden door al de betrokkenen:

Dit integriteitsbeleid vormt de kern van onze inzet voor een veilige, inclusieve en respectvolle omgeving. Ons beleid staat open voor verandering en groei. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je daar aan wil meewerken.


Historiek – JHOB vzw

Sinds de oprichtingsvergadering van 4 november 2012 is Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel vzw (JHOB) de koepelorganisatie die ondersteuning op maat biedt aan de Brusselse jeugdhuizen. Daarnaast experimenteert ze ook zelf met jeugdhuiswerk in de stad. Waar voorheen onderscheid werd gemaakt tussen jeugdhuizen (met een beroepskracht) en jeugdclubs (zonder een beroepskracht), werd er vanaf dan steeds gesproken over jeugdhuizen en kwam het werkgeverschap, samen met alle verantwoordelijkheden, bij de overkoepelende vzw terecht. 

Op het moment nét voor de hervorming bestond de toenmalige Brusselse Nederlandstalige jeugdhuissector uit 5 jeugdhuizen en 2 jeugdclubs. Daarbij werd de Brusselse jeugdhuissector ook ondersteund door 1 voltijdse beroepskracht tewerkgesteld door de vzw Jeugd en stad (JES). 

De organisatie kwam tot stand na onderzoeken van JES in samenwerking met de jeugddienst van VGC in 2007 en het latere onderzoek door het bureau Trendwolves uit 2012, in opdracht van VGC. 

De aandachtspunten uit de onderzoeken waren meervoudig. Zo zouden de raden van bestuur van de jeugdhuizen, bestaande uit vrijwilligers, een betere en duidelijkere visie moeten ontwikkelen voor hun jeugdhuis. Professioneler worden in hun rol als werkgever en meer samenwerking met naburige jeugdverengingen was een tweede aandachtspunt. Tenslotte bleek uit dit onderzoek dat niet alle jeugdhuizen en -clubs voldoende middelen kregen in verhouding tot hun toenmalige werking. 

Na het intensieve hervormingsproces was 2013 dan het eerste volwaardige jaar van de nieuwe organisatie. 


Jaarverslag 2022

Lees hier het jaarverslag van het afgelopen jaar.